Chào mừng bạn đã ghé thăm,
Chúc bạn Vui, Khỏe, quanh năm Phát tài.
Nỗi niềm muốn nối vòng dài,
Kết giao muôn nẻo, tương lai nối gần.
-*-
Địa chỉ: SN 328 đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
ĐT DĐ: 0913 089 230 - Email: luongducmen@gmail.com.

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Phát biểu tại buổi SINH HOẠT ĐẢNG VIÊN DIỆN 213 NĂM 2021

1.Thông báo

1.1. Căn cứ:

-QUY ĐỊNH Số 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ;

-KẾ HOẠCH Số 67-KH/ĐU ngày 26/10/2021 của Đảng ủy phường Kim Tân về việc tổ chức sinh hoạt năm 2021 cho đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị.

- Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 nên Kỳ I chúng ta không sinh hoạt, tất cả dồn vào cuối năm do vậy nhiều nội dung.

1.2. Tình hình và kết quả Chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chỉ đạo Tổ Dân phố lắp đèn Led cửa nhà được 5 hộ, xây dựng vệc giữ gìn ANTT, VMĐT,…; Triển khai phòng chống dịch Covid 19 chủng mới  theo chỉ đạo chung;; Tổ Dân phố phối hợp CA phường lập CCCD đang thường trú, tạm trú trên địa bàn; Chuẩn bị xong việc nhưng dừng việc tổ chức Kỷ niệm Ngày hội toàn dân BVANTQ và hoạt động hè cho các cháu do tình hình dịch Covid19.

Tham gia xây dựng Quy ước Tổ Dân phố.

Lãnh đạo hoàn thành tốt cuộc bầu cử 5/2020, có trưng tập 1 ĐV 213 tham gia công tác phòng chóng dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra bầu cử

Chi bộ và các đoàn thể Khu dân cư đã tổ chức liên hệ, kiểm thảo việc Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 04/8/2021 của Đảng uỷ phường Kim Tân; kế hoạch số 107/KH-UBND của UBND phường Kim Tân về xây dựng phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị. Trong đó phân công đc ĐV phụ trách khu vực các gia đình kinh doanh xe đạp xe máy điện thuộc Tổ Liên gia số 1, Tổ Liên gia số 4, 5 dưới sự kiểm tra đôn đốc của Tổ tự quản về ANTT (Đc PXQ, NĐL và TBC); Tổ chức tốt việc Tổng dọn vệ sinh toàn khu dân cư vào 16 giờ chiều ngày 15/10/2021.

Vận động Nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Duy trì, nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh; giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì Tổ Dân phố không có tệ nạn xã hội, vi phạm văn minh đô thị (thu gom rác thải, vật lưu cữu, treo cờ Tổ quốc,…); tiếp tục quan tâm phát triển các mô hình phát triển kinh tế mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phát huy tinh thần “tương thân tương ái”; chấp hành pháp luật, bảo vệ an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

Những hướng dẫn về việc bình xét các danh hiệu chúng ta đã làm tốt và được HĐTĐ của phường nhất trí phê duyệt và đã được suy tôn, nhận khen thưởng các danh hiệu về Văn hóa, học tập nhận hôm 13/11/2021. Trong đó phần lớn là các gia đình có Đảng viên diện 213.

Xin chúc mừng các đồng chí và gia đình!

1.3. Về công tác kiện toàn củng cố các đoàn thể:

Các đoàn thể: Chi hội người Cao tuổi, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Cựu giáo chức, Khuyến học đều được củng cố.

1.4. Công tác xây dựng Đảng

1.4.1.Tổ chức kiểm tra, giám sát: tiến hành Kiểm tra việc thu, nộp các Quỹ ủng hộ; thực hiện Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Bí thư chi bộ với nội dung: Việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ, công tác phối hợp, hoạt động của tổ chức đoàn thể, các bộ phận theo chức năng nhiệm vụ, việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước theo Kế hoạch số 58 - KH/ĐU ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy và đã có 2 báo cáo. Đã hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tiến hành xét kỷ luật 01 đảng viên vi phạm khuyết điểm trước khi về Chi bộ. Kết quả kỷ luật mức “Cảnh cáo”.

1.4.2. Hoàn chỉnh hồ sơ xét đề nghị và đã được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 03/02 đối với Đv Kiều Quốc Việt; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 07/11 đối với Đv Nguyễn Thị Xuân. Đã làm thủ tục đề nghị Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng với đc Nguyễn Văn Lăng (KN ngày 05/12/1966).

Tiến hành tự rà soát chất lượng đảng viên, tổ chức đảng Kiểm tra kỹ thuật Thẻ Đảng viên theo Kế hoach của Đảng ủy , có 3 mất Thẻ đã đề nghị làm lại.

1.4.3. Quản lý Đảng viên:

10 tháng đầu năm:  1 đc chuyển sinh hoạt đi (Nguyến Viết Thủy), 2 chuyển đến (Nguyễn Thị Giang, Phạm Ngọc Phương),  1 từ trần (Nguyễn Quý Thắng), 1 Đv diện 213 chuyển về (Thẩm Văn Đương).

Hiện nay Chi bộ có 46 ĐV, trong đó có 12 MSH Đảng. Trong đó 12 Đảng viên miễn sinh hoạt, không phân công nhiệm vụ thêm; 32 đảng viên có PCNV và gắn với việc kiểm điểm, đánh giá cuối năm; 03 đ/c thường xuyên không cư trú trên địa bàn nên chưa phân công nhiệm vụ. 36/46 đảng viên (78,26 %) trong chi bộ đều là cán bộ đã nghỉ hưu chủ yếu nguyên là Công an (42,10 %), Công chức viên chức (42,10 %), và Giáo viên (15,80%). Về tuổi đời có: 7 dưới 50 (15,21%), 3 đc 50-60 (6,52%), 27 đc từ 60-70 (58,69%) và 9 đc trên 70 (12,85%), cao tuổi nhất là 84 tuổi, thấp nhất là 30 tuổi, cao tuổi Đảng nhất là 60 năm, vào đảng mới nhất là 2 năm. chia 3 Tổ Đảng (20 (đc Hoa), 11 (Đc Quang), 14 (Đc Lục).

1.4.4. Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy

Tổ chức học tập, quán triệt, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu các cấp của Đảng cho cán bộ, đảng viên  và nhân dân.

Kê khai Sơ yếu Lý lịch với 5 dc Cấp ủy. Các đc ĐV khác chờ hướng dẫn cụ thể của Thường vụ Thành ủy

Lập DANH SÁCH cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những người ủng hộ các loại quỹ và hiến máu nhân đạo.

Việc cam kết trách nhiệm, đăng ký nêu gương mới dừng ở tự cam kết. Bí thư, PBT, CUV là Tổ trưởng dân phố.

1.4.5. Đã:

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, đã có: 59 lượt Đảng viên và 14 lượt Đảng viên 213 tham gia.

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Luật PCCC đã có 12 lượt ĐV tham gia.

Thực hiện việc Đảng viên lập Zalo và vào nhóm Chi bộ Kim Tân 4, Nhóm các Tổ Đảng để thảo luận, tìm hiểu chung!

Thực hiện việc thu Quỹ Tình nghĩa của Chi bộ (100.000đ/người), Hội phí Hội viên CTĐ (36.000đ/người), kể cả đảng viên đã miễn sinh hoạt.

Thực hiên việc Ghi danh Mô hình, cách làm mới; Tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn 02 của Tỉnh ủy, đã ghi danh 1 tập thể, 6 Đảng viên, 3 ĐV 213, 3 ngoài Đảng. Cụ thể:

1.5. Để tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, thay mặt BTC tôi xin cám ơn sự chung tay, hưởng ứng của toàn thể bà con trong Tổ, nhất là sự nỗ lực của các ông bà đứng đầu BCTMT, các đoàn thể, tổ Dân phố, Tổ Liên gia. Đặc biệt những tiết mục Văn nghệ đặc sắc của CLB Văn nghệ người Cao tuổi và các “cây nhà lá vườn”.

Trong đó không thể không nói đến sự đóng góp về kinh phí của Ban Quản lý Nhà Văn hóa, của các Đảng viên 213 , đã vận động mỗi hộ đóng góp 100.000 đ. Chúng ta không có các “đại gia” tài trợ nhưng có đông đảo các “Mạnh Thường Quân sẵn sàng ghé vai cùng BTC thực hiện, ủng hộ mức cao là: các gia đình: Minh Hằng, Vũ Trọng Cường, Phạm Đỗ Tùy, Phạm Gia Chiến, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thế Dũng, Trần Cung, Trần Thùy Vân, Lương Đức Hải Thương, Dương Việt Cường, Nguyễn Xuân Quân, Phạm Thị Son,... Đặc biệt anh chị Thơm-Bá đã chuyển khỏi địa bàn vẫn ủng hộ 3.000.000 đ! Danh sách cụ thể đã đưa lên Zalo nhóm, mời các đc xem và sẽ được ghi danh báo cáo lên phường theo quy định.

Để ghi nhận những đóng góp cao quý đó, Chi bộ Kim Tân 4 sẽ chịu trách nhiệm lưu danh sách, việc làm cụ thể vào sổ ghi danh của Chi bộ, báo cáo lên Đảng ủy phường.

Trước mắt, tại buổi sinh hoạt này, xin các đồng chí một tràng vỗ tay.

2. Tình hình và kết quả hoạt động của ĐV 213

Phiên họp Kỳ I năm đã thống nhất: Kiện toàn từ 3 Tổ đảng 76 cũ (theo chiều ngang phố) thành 2 Tổ đảng 213 mới (theo chiều dọc phố): Bên số nhà chẵn là Tổ 1 gồm 35 đảng viên dó đ/c Phạm Gia Chiến làm Tổ trưởng, Lương Đức Hải Thương là Tổ phó; bên số nhà lẻ gồm 27 đảng viên do đ/c Trần Thị Thùy Vân là Tổ trưởng, đ/c Đặng Tiến Minh là Tổ phó. Do biến động nên đến nay, đảng viên diện 213 có 55, gồm Tổ 1: 35, Tổ 2: 20 và chỉ có Có 1 là có Giấy Miễn Sinh hoạt của Đảng bộ nơi công tác (đc Tráng A Lương):

Theo CHỨC DANH

Theo NGUỒN GỐC

LĐ. Cấp Sở

6

Khối Cơ quan-Doanh nghiệp

29

LĐ. Cấp phòng

12

Công an tỉnh

13

LĐ. Cấp Đội

11

TP Lào Cai

9

Nhân viên

28

Huyện Văn Bàn

1

 

 

Huyện Bát Xát

2

 

 

Thị xã Sa Pa

3

Qua theo dõi và phản ánh của quần chúng, thấy 100% số đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 213 có ý thức tốt, tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt theo quy định; trong đó nhiều đồng chí tích cực tham gia và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn, giúp cấp ủy giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề mình am hiểu, phụ trách; tiếp nhận những ý kiến, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt đây những đảng viên này luôn gương mẫu trong các đợt vận động đóng góp các loại quỹ ở địa phương, nhất là việc phòng chống dịch Covid -19 vừa qua! Đồng thời đây là lực lượng trẻ nhanh, nhạy trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng người dân, dư luận xã hội để từ đó, kịp thời định hướng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân về các giải pháp phòng, chống dịch của quận cũng như của thành phố. Họ thấm nhuần phương châm sống “Cho đi cũng là nhận lại”, thực tiễn giúp họ rèn luyện, trưởng thành hơn, tích lũy kiến thức để phục vụ công tác của bản thân!

Với việc gắn kết đảng viên nơi cư trú, nhiều năm liền, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Nhân buổi sinh hoạt này, thay mặt cấp ủy chi bộ địa phương tôi xin ghi nhận và cám ơn đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay nữa!!

Nhưng thực tế cho thấy, một bộ phận đảng viên 213 làm việc trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, LLVT còn ít quan hệ với nơi cư trú, chủ yếu là về việc đóng góp an sinh xã hội, tham gia sinh hoạt; , chưa thực sự gương mẫu trong việc thực hiện treo cờ, xây dựng VMĐT, giao thông tĩnh, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các quy ước tại Khu Dân cư.

Năm trước, có một số cơ sở đảng nơi quản lý đảng viên công tác, sinh hoạt thực hiện chưa tốt. Đặc biệt, những ngày gần cuối năm, có một số đc chuyển PHIẾU XIN Ý KIẾN và PHIẾU NHẬN XÉT không đúng mẫu QUY ĐỊNH TẠI HƯỚNG DẪN số : 33-HD/BTCTW ngày 30 tháng 10 năm 2020 của BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY ĐỊNH SỐ 213-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN NƠI CƯ TRÚ. Ví dụ:

- Có nơi sử dụng Mẫu 4 nội dung (Mẫu 4-213) dùng cho “Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú”, tức đối tượng 1.1 trong Hướng dẫn Số: 33-HD/BTCTW để “xin nhận xét”. Mà họ chả chịu hiểu rằng: đa số các ĐV 213 khác (không thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1.1, 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn Số: 33-HD/BTCTW) dùng mẫu PHIẾU NHẬN XÉT 3-213 với 7 nội dung.

- Trong mẫu có bất cập gây khó cho người “tích” và cả người được nhận phiếu. Ví như: Mẫu 3-213 là mẫu mới, còn nhiều bất cập, chúng tôi đã nghiên cứu và hỏi cấp trên rồi. Nhưng năm 2020 vẫn phải sử dụng mẫu này và cố gắng “tích” sát thực tế nhất, điều gì hạn chế thì tích sao cho “chả ảnh hưởng đến hòa bình thế giới”! Đặc biệt điểm 3 trong PHIẾU, có nội dung là: “3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp đinh kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.”

Nhớ rằng đoạn “tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú” nằm ngoài đoạn: “các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập”

Nhưng hầu như có mấy ai, đang ở chung với cha mẹ lại đi họp tổ dân phố đâu! Do vậy “tích” vào phần “chưa tham gia đầy đủ là hợp lý! Vì thế, nhận xét, đánh giá đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của cấp ủy ở điểm này chưa thực chính xác.

3. Việc cần làm ngay

3.1. Giám sát và phối hợp đốc thực hiện ANTT, VMĐT, đăck biệt giao thông tĩnh ơe từng khu vực: 4 điểm kinh doanh xe đạp điện ở tổ trên: đ/c Nga, đc Bùi Thị Đông; ở tổ dưới bên chẵn: đ/c Sâm, đc Hoa.

3.2. Trong đó đặc biệt chú ý việc phòng chống covid. Chúng ta không lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không được quá hoang mang, lo sợ. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang và các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có dấu hiệu tăng trở lại và đang nóng ngay tại diễn đàn Quốc hội.Tại tỉnh Lào Cai, trong mấy ngày qua phát hiện một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Mỗi người dân cần biết tới Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” về các văn bản Công văn số 5353/UBND-VX ngày 05/11/2021 Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 5359/UBND-VX ngày 05/11/2021 V/v hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho việc tổ chức các sự kiện đông người, thiết thực nhất là Công văn Số: 422/UBND-VP ngày 06/11/2021 của UBND phương Kim Tân V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị ĐV diện 213 tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 đợt 2 năm 2021.

3.3.Các Đảng viên 213 cần gương mẫu, tiên phong và cùng chúng tôi lãnh đạo, vận động gia đình thực hiện đạt kết quả cao nhất mọi quy định của địa phương.

Để Quy định số 213-QĐ/TW được thực hiện có hiệu quả là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng nhằm thiết thực tạo mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng nâng cao giá trịc đích thực của Đảng viên. Trong đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ nơi công tác và cấp uỷ nơi cư trú là một trong những giải pháp có hiệu quả để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng; đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Đồng thời, qua các đồng chí yêu cầu các tổ chức đảng nơi đảng viên công tác phải chấp hành, thực thi đúng thủ tục và hướng dẫn đảng viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú. Chúng tôi cam đoang đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát các đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để các đảng viên không chỉ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức mà còn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương.

Đồng thời lưu ý rằng, ở cơ sở, với những Đv cũ thì các tờ GIẤY GIỚI THIỆU và PHIẾU XIN Ý KIẾN chỉ có tác dụng tham khảo, cập nhật chứ Cấp ủy nơi cư trú vẫn cấp được PHIẾU NHẬN XÉT theo mẫu 3-213 nếu không có gì bất thường!

Đc nào công tác trong LLVT tự thấy đủ điều kiện miễn sinh hoạt nên đề xuất cấp ủy nơi quản lý cấp Giấy để đỡ phiền hà mà lại đúng quy định!

3.4. Lưu ý: Chi bộ sẽ nhận xét vào Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo nguyên tắc:

- Có sự thống nhất chung trong cấp ủy và với khu dân cư.

-Với điểm 3: ai vắng mặt hôm nay, 20/11 mà không có lý do sẽ “tích” vào mục “không tham gia”. Với điểm 6: Chỉ đề nghị “Biểu dương” với ĐV trong năm được Ghi danh và sẽ đề nghị “xem xét xử lý” khi tập thể cấp ủy là các đoàn thể KDC nhất trí, còn lại ghi ở mục “Không đề nghị”!

-Về thời gian: xong trước ngày 30/11, tổng hợp và chuyển lên Đảng ủy phường ký, xác nhận và đóng dấu trước ngày 05/12. Chi bộ nhận lại từ Đảng ủy trước 07/12 và các đảng viên đến nhận Phiếu từ Bí thư Chi bộ trước 10/12. Sau thời gian, trên Chi bộ và Đảng ủy không giải quyết các trường hợp tồn đọng. 

-Lương Đức Mến, 20/11/2021-

Nhấn tiêu đề đọc toàn văn ...

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

NỔ-LỪA-LÉP

Cuối năm, nhậu lắm, nghe nhiều,

Nhập vô bao thứ, lắm điều khó tiêu!

Trong đó, có những chuyện, sự việc về ngành mình, nghề mình, người quen của mình mà “thiên hạ” cứ “thao thao bất tuyệt” làm như họ rành lắm, biết rõ, nắm chắc. Ban đầu cũng định giữ vững quan điểm “phớt”, không tranh cãi khi họ khẳng định 4x4=17 nhưng rồi bệnh “ngứa” nổi lên, buộc lại lên tiếng:

-Về mặt học thức, gì thì gì cũng đã học hết bảng chữ cái một cách chính quy từ địa phương tới trung ương chứ chẳng làng nhàng, chắp vá trường làng như một số quý vị!

-Về mặt chức vị, cũng từng được quan đầu tỉnh to ngày trước (HLS) bổ nhiệm và tại vị suốt chặng đường 30 năm, chẳng phải “xuống chó” bận nào!

-Về mặt quan hệ, quen ối người, cả tầng lớp “thường thường bậc trung” cho tới “phương diện quốc gia” cho nên nắm và biết không ít chuyện!

Do vậy những chuyện mà quý vị đã, đang “nổ”, khen có, chê có,…tôi không tham gia, thanh minh, phản bác,…không phải Còi tôi không biết! Đặc biệt chuyện về mảng xã hội, liên quan đến Giáo dục, Y tế, Công an,…! Cứ như họ “nổ” thì cỡ lính tráng, học trò,…của tôi thành … “ưu tú”, “nhân dân”, “trưởng ty”, “trưởng phòng”, …hết từ đời tám hoánh rồi! Và bất cứ việc gì, vụ gì mà vào tay họ, qua các mối quan hệ với các “cốp” kia thì sẽ “hóa giải” được hết! Họ cần biết rằng:

-Danh hiệu: “….ưu tú”, “…nhân dân” phải do Hội đồng chức danh Nhà nước công bố và qua một quá trình bầu chọn khá chặt chẽ đến rườm ra từ cơ sở lên và ở Lào Cai số đó không nhiều!

-Chức danh “Trưởng ty” đã đi vào quá khứ cùng với mô hình “Ty…” nay làm gì còn! Ở cấp huyện, chỉ có “phòng” thuộc UBND huyện chứ đâu có “phòng thuộc phòng” mà có chức danh kia!

-Đành rằng có “tiêu cực” nhưng đâu phải vụ việc nào cũng “hóa” được! Nhất là chỉ bởi một vài người!

Ngẫm kỹ, thì ra những người “nổ” là bởi họ thích thể hiện, và họ nổ được là do có “nhân vật” trong chuyện thích được xưng tụng như vậy và ngầm ý khuyến khích người khác “nổ” thế! Âu cũng là một cách “tham nhũng” nếu không phải là “sĩ”!

Khổ nỗi, ối người tin vào cái sự “nổ” đấy cho nên cứ “trăm sự nhờ bác” mà
“bơm” tiền, quà vào! Đến lúc chẫng hẩng chả đòi lại được thế là bị “lừa”! mà có trường hợp lừa đau là khác!

Việc không thành, của chả đòi lại được, kêu không thấu bởi đâu có bằng chứng gì. Vậy là bị “lép vế”!

Tất cả do sự dốt nát, sĩ diện, ít thông tin, không nghe lời nói thật mà ra!

-Lương Đức Mến, 23/11/2021, tranh cuỗm trên mạng-

Nhấn tiêu đề đọc toàn văn ...

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

Phát biểu TRONG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2021 TẠI TỔ DÂN PHỐ 14 PHƯỜNG KIM TÂN

Với mỗi người dân Việt, hầu như đều biết câu:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở lý luận là những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin về đại đoàn kết. Người từng nói:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Sự nghiệp đổi mới ngày nay đã đặt ra yêu cầu mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sự ra đời của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Để phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày 18/11/1930, ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất để làm ngày Mặt trận thống nhất. Từ đó đến nay, hàng năm, đến ngày 18/11, Mặt trận các cấp đã đề ra chương trình, nội dung mới và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi ở từng cộng đồng dân cư trong cả nước nói chung và tỉnh, thành phố Lào Cai và phường Kim Tân, Khu Dân cư Kim Tân 4 nói riêng.

Theo Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTWMTTQVN và các văn bản, Kế hoạch của MTTQ tỉnh, thành phố, phường Kim Tân về Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức ngày Hội đó tại khu dân cư Kim Tân 4, tức Tổ Dân phố 14 trong bối cảnh cả nước vừa tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Như thế buổi gặp mặt này rất ý nghĩa. Những việc đã làm được, cả ưu và khuyết đã được đề cập trong Báo cáo Kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021 và và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của ông Trưởng ban Công tác Mặt trận vừa trình bày cũng như thảo luận của bà con và ý kiến chỉ đạo của đ/c đại diện Đảng ủy, BCTMT phường.

 Là người phát sau cùng, tôi sẽ nói ngắn. Nhưng với tư cách là BTCB, tôi xin nhấn mạnh 4 điểm:

1. Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, nhưng phải nói là chúng ta làm được nhiều việc, đặc biệt là đi bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tiêm Vacsxin ngừa Covid; kiện toàn củng cố các hội, đoàn thể, đảng viên 213,…Các Danh hiệu gia đình, tổ dân phố đã bình xét, được công nhận đã chứng minh điều đó. Ngoài ra, thực hiện hướng dẫn 02 của Tỉnh ủy, từ tháng 3 đến tháng 11/2021 chúng ta đã tiến hành Ghi danh Mô hình, cách làm mới; Tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm, Chi bộ và các đoàn thể Khu dân cư đã tổ chức liên hệ, kiểm thảo việc Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 04/8/2021 của Đảng uỷ phường Kim Tân; kế hoạch số 107/KH-UBND của UBND phường Kim Tân về xây dựng phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị. Trong đó phân công đc ĐV phụ trách khu vực các gia đình kinh doanh xe đạp xe máy điện thuộc Tổ Liên gia số 1, Tổ Liên gia số 4, 5 dưới sự kiểm tra đôn đốc của Tổ tự quản về ANTT (Đc PXQ, NĐL và TBC); Tổ chức tốt việc Tổng dọn vệ sinh toàn khu dân cư vào 16 giờ chiều ngày 15/10/2021; Hoàn chỉnh việc kiện toàn Chi hội CCB, Chi hội NCT và nhiều việc khác; tham gia thi tìm hiểu Kết quả Đại hội Đảng các cấp và Luật PCCC.

Thay mặt Ban Tổ chức ngày Hội tôi xin ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CBND Tổ 14 đã đạt được. Ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước Khu Dân cư; mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động Nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Duy trì, nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh; giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì Tổ Dân phố không có tệ nạn xã hội, vi phạm văn minh đô thị (thu gom rác thải, vật lưu cữu, treo cờ Tổ quốc,…); tiếp tục quan tâm phát triển các mô hình phát triển kinh tế mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phát huy tinh thần “tương thân tương ái”; chấp hành pháp luật, bảo vệ an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

Những hướng dẫn về việc bình xét các danh hiệu chúng ta đã làm tốt và được HĐTĐ của phường nhất trí phê duyệt. Xin chúc mừng các hộ Gia đình, các cá nhâ được suy tôn, đề nghị khen thưởng các danh hiệu về Văn hóa, học tập và nếu có suy tôn gia đình tiêu biểu về hoạt động TDTT chúng ta cần biết đén gia đình OB Hoàn Thực, có cháu nhỏ tham gia và đã được giải!

Đề nghị các vị đại biểu và bà con tự thưởng cho chúng ta một tràng vỗ tay!

2.Thời gian từ nay đến cuối năm còn nhiều việc phải làm.

Trong đó đặc biệt chú ý việc phòng chống covid. Chú ta không lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không được quá hoang mang, lo sợ. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang và các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có dấu hiệu tăng trở lại và đang nóng ngay tại diễn đàn Quốc hội.Tại tỉnh Lào Cai, trong mấy ngày qua phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đây là ca bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người tại huyện Bảo Yên, huyện Văn Bàn và thị xã Sa Pa và riêng thành phố chú y tuyến Hàm Nghi, chợ Gốc Mít, Cốc Lếu. Nóng hổi nhất là trên chuyến xe Hà Sơn-Hải Vân, BKS 29B-047-06 (xuất phát Hà Nội khoảng 23h30p ngày 10/11/2021, qua chốt 327 Lào Cai lúc 3h30p ngày 11/11/2021) có 01 người đi từ tf Hồ Chí Minh ra Hà Nội rồi lên Lào Cai đã có kết quả xé nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Mỗi người dân cần biết tới Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" về các văn bản Công văn số 5353/UBND-VX ngày 05/11/2021 Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 5359/UBND-VX ngày 05/11/2021 V/v hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho việc tổ chức các sự kiện đông người, thiết thực nhất là Công văn Số: 422/UBND-VP ngày 06/11/2021 của UBND phương Kim Tân V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Mong rằng Ban CTMT, các đoàn thể và toàn thể nhân dân cố gắng hơn phát huy ưu điểm đã đạt được, khắc phục hạn chế khuyết điểm đẩy mạnh thi đua yêu nước, chấp hành chính sách pháp luật, quy định của địa phương gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt gắn với việc thực hiện Kế hoạch .

Mọi người, mọi gia đình đều chỉnh trang nhà cửa và tích cực tham gia vệ sinh, chỉnh trang hành lang, ngõ phố, chăm sóc cây xanh; chỉnh trang khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp…

3. Để tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 như hôm nay, thay mặt BTC tôi xin cám ơn sự chung tay, hưởng ứng của toàn thể bà con trong Tổ, nhất là sự nỗ lực của các ông bà đứng đầu BCTMT, các đoàn thể, tổ Dân phố, Tổ Liên gia. Đặc biệt những tiết mục Văn nghệ đặc sắc của CLB Văn nghệ người Cao tuổi.

Trong đó không thể không nói đến sự đóng góp về kinh phí của Ban Quản lý Nhà Văn hóa, của các Đảng viên 213 (3.000.000 đ), đã vận động mỗi hộ đóng góp 100.000 đ. Chúng ta không có các “đại gia” tài trợ nhưng có đông đảo các “Mạnh Thường Quân sẵn sàng ghé vai cùng BTC thực hiện, ủng hộ mức cao là: các gia đình: Minh Hằng 3.000.000, Vũ Trọng Cường, Phạm Đỗ Tùy 2.000.000, Phạm Gia Chiến: 60 lít rượu, Nguyễn Anh Tuấn 70-80 kg lợn hơi, các hộ: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thế Dũng, Trần Cung mỗi hộ 1.000.000 đ; các anh chị Trần Thùy Vân, Lương Đức Hải Thương, Dương Việt Cường, Nguyễn Xuân Quân, Công ty Tây Bắc và bà Phạm Thị Son mỗi người 500.000 đ cùng một số người ủng hộ 1-300.000 đ Đặc biệt anh chi Thơm-Bá đã chuyển khỏi địabàn vẫn ủng hộ 3.000.000 đ! Danh sách cụ thể đã đưa lên Zalo, mời bà con xem và sẽ được ghi danh báo cáo lên phường theo quy định.

Để ghi nhận những đóng góp cao quý đó, Chi bộ Kim Tân 4 sẽ chịu trách nhiệm lưu danh sách, việc làm cụ thể vào sổ ghi danh của Chi bộ, báo cáo lên Đảng ủy phường. Trước mắt, tại buổi Lễ này xin bà con một tràng vỗ tay.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm đã, đang và tin rằng sẽ ngày càng mở rộng và không ngừng được phát huy phong phú và đa dạng cả về hình thức tổ chức lẫn nội dung. Trách nhiệm của mỗi người dân chúng ta là cần phải tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết tại địa phương để từ đó tạo nên nguồn sức mạnh chung, to lớn của cả cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ để sớm thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

4. Trước khi dừng lời, xin có mấy vần nôm na góp vui cùng bà con:

Mừng ngày đoàn kết toàn dân

Bà con toàn tổ quây quần tham gia.

Thanh niên, trung tuổi, trẻ, già,

Về đây tụ họp hát ca, sum vầy.

 

Nguyện cùng tay nắm chặt tay

Ghé vai chung sức dựng xây phố phường

Thi đua học tập tấm gương

“Kiệm, cần, liêm , chính” con đường Bác soi

 

Bọc, đùm yêu quý giống nòi

Của tiền quyên góp giúp người khó khăn.

Từ giấy bút, đến áo chăn ...

Rách lành đùm bọc, khó khăn đẩy lùi.

 

Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi

Phòng ngừa Co vid, xây đời ấm no.

Rộn vang tiếng hát câu hò 

Sáng tươi, Hạnh phúc tươi hoa muôn nhà.

 

Chung tay xây khối phố ta,

Xứng danh kiểu mẫu, đáng là nêu gương!

Như vậy, đến giờ này phần lớn Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 của Khu Dân cư chúng ta đã hoàn thành được một phần phần Hội và phần  lớn phần Lễ. Còn một nghi thức cuối của phần Hội là Giao lưu.

Xin mới các quý vị đại biểu và toàn thể bà con, sau bế mạc chuyển sang phần giao lưu, tham gia “Bữa cơm đoàn kết” thật sự vui vẻ, đầm ấm!

Chân thành cám ơn!

-         Lương Đức Mến, ngày 12/11/2021-

Nhấn tiêu đề đọc toàn văn ...