Chào mừng bạn đã ghé thăm,
Chúc bạn Vui, Khỏe, quanh năm Phát tài.
Nỗi niềm muốn nối vòng dài,
Kết giao muôn nẻo, tương lai nối gần.
-*-
Địa chỉ: SN 328 đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
ĐT DĐ: 0913 089 230 - Email: luongducmen@gmail.com.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

KHKT và CN trong công tác ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Ngày 17, 18, 19/10/2005 Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2006-2010. Tại Đại hội, trưởng đoàn đại biểu PC 21 đã đọc tham luận: KH, KT và CN với công tác ANTT và XDLL CAND ở địa bàn Lào Cai-thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Theo thời gian, nhiều vấn đề nêu trong tham luận đã không còn phù hợp song vẫn có tính thời sự của nó.

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch, các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội!

Thực hiện Hướng dẫn của BCHTW, Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng ủy Công an tỉnh, trong quá trình tiến hành Đại hội Chi bộ PC 21 đã thảo luận kĩ, với 35 lượt ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Sau đó đoàn đại biểu Chi bộ dự Đại hội gồm 4 đ/c đã có văn bản tham góp và đã được BTC Đại hội tổng hợp trong báo cáo chung. Tại phiên họp hôm nay, thay mặt đoàn dại biểu Chi bộ PC 21, tôi xin bày tỏ sự nhất trí với những nhận định, đánh giá, phương hướng nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị cũng như Báo cáo tổng hợp ý kiến mà Đoàn Chủ tịch Đại hội vừa trình bày và ý kiến của một số đại biểu đã phát biểu. Với phạm vi hiểu biết và chức năng của mình, tôi xin có mấy ý kiến về vấn đề : KH, KT và CN với công tác ANTT và XDLLCAND ở địa bàn Lào Cai - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

Kính thưa Đại hội!

Trong Nhiệm kì 2000-2005 vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết TW, Chỉ thị của Bộ CA về KHCN, dưới sự lãnh đạo của BCHĐU, sự chỉ đạo, điều hành của BGĐ CA tỉnh, việc triển khai, ứng dụng KH, KT và CN trong công tác đảm bảo ANTT và XDLLCAND ở Lào Cai đã có những bước chuyển biến quan trọng. Chính sự chuyển biến đó đã đóng góp đáng kể vào công tác nắm tình hình, xử lí và lưu giữ tin; trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực: an ninh biên giới, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, An ninh nông thôn, An ninh kinh tế, An ninh Văn hoá Tư tưởng, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; trong công tác QLHC về TTXH cũng như công tác Hậu cần và xây dựng LLCAND, phong trào quần chúng BVANTQ. Là một tỉnh mà GDP còn ở mức khiêm tốn nhưng trong KHCN chúng ta đã chú trọng triển khai ứng dụng cả thông tin viễn thông, tin học, trang bị phương tiện hiện đại, cải tiến qui trình công tác. Trong đó đặc biệt là công tác thông tin, liên lạc. Cùng với những đột phá của ngành BCVT, TTLL trong CAND đã có những bước ngoặt theo chiều hướng tiến bộ. Việc ứng dụng tin học trong công tác nghiệp vụ đã đạt mức tương đương, có mặt vượt trội hơn các tỉnh trong khu vực. Hiện hầu hết các đơn vị đã được trang bị MVT, các phòng nghiệp vụ có từ 3-7 máy. Do đó đã trợ giúp rất nhiều trong công tác soạn thảo văn bản, lưu giữ, xử lí thông tin. Các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra, quản lí, giám định ở các đơn vị PV 11, PA23, PB11, PA35, PC14, PC16, PC21, PC26, PC35, PV27, PX13, PH12 đã phát huy tác dụng tốt vừa đảm bảo tính chính xác, vừa tiết kiệm được nhiều thời gian công sức. Một số đơn vị nghiệp vụ được trang bị phương tiện đặc chủng, hiện đại bước đầu đã làm chủ được, ứng dụng tốt, có hiệu quả trong công tác chuyên môn như PA 23, PC 21, PC 26, PV 11. Đội ngũ cán bộ làm công tác KNCN ngày một đông đảo, được đào tạo cơ bản và được các Vụ, Cục chuyên ngành tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác. Điều đó đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, giữ vững chủ quyền biên giới để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có một môi trường ổn định, thu hút đầu tư, phấn đấu nỗ lực thực hiện thắng lợi các Chương trình và Đề án của tỉnh. Những kết quả, thành tích đó cần được ghi nhận và nhấn mạnh hơn trong báo cáo chính trị.

Song, nghiêm túc mà nói, chúng ta có thể làm tốt hơn, nếu khắc phục được một số hạn chế sau:

1 - Đảng ủy CA tỉnh cũng như các Chi bộ, ngoài Nghị quyết chung toàn Khóa và Nghị quyết về công tác CA hàng năm, còn ít có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo từng mặt công tác ANTT và XDLL trong thời kì trọng điểm, trong đó có Nghị quyết về công tác KHCN. Việc triển khai, kiểm điểm thực hiện NQTW, Chỉ thị của Bộ về công tác này chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Chúng ta mới nặng chờ đợi sự phân bổ và chỉ đạo của cấp trên, việc tham mưu, chủ động của các Chi bộ chưa rõ.

2 - Trang bị còn dàn trải, nặng tính bao cấp, theo cơ chế xin-cho mà chưa thực sự căn cứ vào nhu cầu, khả năng sử dụng của đơn vị đó. Đặc biệt do hạn chế về kinh phí nên mua sắm hay trang cấp phải tiến hành theo kiểu từng bước, kéo dài nên bị chắp vá, thiếu đồng bộ, có những loại lạc hậu ngay khi được cấp. TC IV, TC VI của Bộ hiện chưa làm được việc: mua, sản xuất, cấp những thứ có hiệu quả mà cơ sở đang cần mà đôi khi lại sản xuất, mua để cấp những gì mà TC có cho nên cái thừa vẫn cứ thừa, cái thiếu lại càng thiếu. Một số trang thiết bị do ta sản xuất không phù hợp với hòan cảnh miền núi, biên giới, độ chính xác kém. Sự hỗ trợ của địa phương đã có nhưng chưa đủ để đổi mới thực sự trang bị và đào tạo.

3 - Chưa tận dụng và phát huy hết tính năng tác dụng của các phương tiện kĩ thuật, đặc biệt các phương tiện công nghệ cao, cá biệt có phương tiện ngót nửa tỉ mà mấy năm rồi đơn vị được cấp chỉ có mỗi việc là bảo quản. Giữa các đơn vị việc trao đổi, phối hợp còn hạn chế. Một số lĩnh vực KT Công an rất cần nhưng còn cách các ngành dân sự và xã hội một khoảng khá xa về cả trang bị và khai thác, sử dụng. Ví dụ vụ tìm chứng cứ trong ổ cứng thu được trong vụ trộm cước Viễn thông (thực chất đây là một dạng chứng cứ Digital lần đầu gặp ở Lào Cai), các Cử nhân Tin và cấu hình máy của CA tỉnh đều không giải được. Đơn giản nhất là MVT, cho đến nay nhiều đ/c lãnh đạo phòng vẫn chưa hề biết sử dụng, kể cả trong soạn thảo văn bản, do đó quản lí quá tả không cho CBCS tiếp cận vì sợ hỏng nên tỉ lệ mù về Tin không thể thu hẹp được. Có lẽ còn xa ta mới thực hiện được kiểu văn phòng không có bút, mực. Như thế là lãng phí.

4 - Việc nối mạng gặp nhiều khó khăn, có đ/c được nối thông với toàn quốc thì hoặc là bận, hoặc sử dụng chưa thành thạo nên không khai thác được mấy thông tin. Mạng LAN thì trục trặc và chưa phủ hết.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, thưa toàn thể Đại hội!

Trong những năm tới tình hình Tội phạm, tội phạm có tổ chức, có liên quan đến nhiều vùng miền trong cả nước; tội phạm thời CNH, HĐH, phát triển kinh tế trí thức, hội nhập, xã hội mở, nhất là Lào Cai lại là tỉnh biên giới; tội phạm thời Kĩ thuật số và Tin tặc; tội phạm có ứng dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan đến vũ khí sinh học, hóa học... chắc chắn sẽ có nhiều phức tạp mới. Hiện nay Bộ luật TTHS 2003, Luật ANQG 2004, Pháp lệnh tổ chức Điều tra hình sự 2004, Pháp lệnh về Giám định tư pháp 2004 đã có hiệu lực. So với các văn bản cũ tương ứng thì các văn bản mới được sửa đổi một cách toàn diện, được nâng cao hơn nhiều, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Là một cơ quan thuộc hệ thống hành pháp, nhưng trong CAND có cả bộ phận có chức năng tư pháp (CQĐT), quản lí nhà nước về ANTT lại có cả bộ phận có chức năng bổ trợ tư pháp (Giám định) và hỗ trợ tư pháp (CSBV) nên quyền năng rất lớn. Do đó đòi hỏi công tác KHCN phải có những chuyển biến thực sự mới đáp ứng được tốt hơn yêu cầu ngày càng cao, ngày càng chặt chẽ, dân chủ của công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT và XDLLCAND.

Với nhận thức đó, chúng tôi xin bổ xung mạnh dạn nêu 6 ý bổ xung hoặc nhấn mạnh thêm về Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó có những giải pháp đột phá, có cái là yếu tố đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng của KHCN trong công tác CA. Đó chỉ là những suy nghĩ tuy đã nung nấu và tâm đắc nhưng mới chỉ là bước đầu và của cá nhân mong được các đại biểu bàn góp thêm. Đó là:

1- Về công tác cán bộ cần chuyển biến mạnh hơn trong tất cả các khâu bố trí, đánh giá, đề bạt, luân chuyển nhằm đảm bảo khuyến khích mọi người làm việc, chú ý với các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Muốn công việc chạy, phải có con người biết làm việc. Do đó ngay từ khâu tuyển sinh, tuyển dụng cần chú ý chọn người có chỉ số IQ ở mức tương đối. Chúng ta có khi quá chú trọng về chiều cao, cân nặng hoặc lí lịch (tất nhiên điều đó là quan trọng) nên thường ít tuyển được người có chuyên môn giỏi và cần. Ngay cả việc sắp xếp cũng cần có tiêu chuẩn, kế hoạch cụ thể, tránh giải pháp tình thế và đưa người tuổi cao, chưa được đào tạo chuyên sâu về các đơn vị chuyên ngành, nhất là tình trạng các đơn vị "kém mầu" là "túi chứa" của một số đơn vị "có máu mặt". Những cán bộ này rất khó đào tạo lại để tập làm quen với phương tiện, trang bị do đó không hề làm cho đơn vị họ mới đến mạnh thêm. Chúng ta biết rằng: có thể có người giỏi chuyên môn, nghiệp vụ nhưng chưa chắc giỏi về tổ chức quản lí. Nhưng không thể có một cán bộ lãnh đạo chỉ huy tốt khi người đó không biết gì về chuyên môn mà đơn vị mình sắp phụ trách. Bằng cấp là quan trọng và đáng nâng niu nhưng khi sử dụng, sắp xếp cán bộ nên xem người đó có được mảnh Bằng theo cách nào và năng lực thực sự, khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết thực tế ra sao. Mặt khác cần khuyến khích tự học để làm chủ được phương tiện, ham mê phát huy sáng kiến, nâng cao năng xuất, hiệu quả công việc. ĐUCA tỉnh cần lãnh đạo về việc khen thưởng cho vấn đề này. Có cán bộ nhưng lãnh đạo và tổ chức không tạo điều kiện thì họ cũng khó mà phát huy hết khả năng.

2- Hiện đại hoá công tác Công an: Xây dựng nền ANTT hiện đại luôn được Đảng, Bác và Nhà nước ta quan tâm. Trong thời gian tới yêu cầu này càng quan trọng, cấp thiết và thường xuyên hơn. Trên cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, BCHĐU cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 58/BCT và Chỉ thị số 12/BCA về Chiến lược phát triển KH, KT và CN CAND đến năm 2015. Theo tôi, Đảng ủy khóa tới cần có Nghị quyết chuyên đề, những Dự án trang cấp, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao phù hợp cho từng biện pháp nghiệp vụ, từng đơn vị, địa phương. Để có kinh phí cần phát huy nội lực tranh thủ hợp tác quốc tế, tận dụng mọi nguồn kinh phí (xin địa phương hỗ trợ, Bộ cấp) để đổi mới toàn diện trang thiết bị, hiện đại cơ sở vật chất; huấn luyện sử dụng thành thạo. Cái gì chưa có có thể đi nhờ các đơn vị khoa học khác. Từng bước hiện đại hoá công tác CA, coi KHCN là lực lượng trực tiếp trên mặt trận bảo vệ ANTT. Thường xuyên tổ chức mạn đàm, trao đổi ý kiến rút kinh nghiệm giữa các đơn vị cùng được trang bị 1 loại phương tiện, cùng được giao giải quyết một nhóm vụ việc, có như thế mới nâng cao hiệu quả công tác của từng đơn vị. Tránh tình trạng khép kín hoặc họp , giao ban hình thức, ít hiệu quả.

3 - Trong công tác hậu cần: ngoài việc chú trọng, ưu tiên cho công tác xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện cơ động, liên lạc cần chú ý cả công tác đầu tư trang bị các phương tiện chuyên dùng ở các đơn vị nghiệp vụ. Trong mua sắm, trang cấp cần có cái nhìn ANTT về việc đầu tư trang bị cho công tác CA không nên chỉ xét đến tính kinh tế, lợi nhuận đơn thuần. Nếu được mua sắm vật tư, thiết bị, phương tiện thì phải có khảo sát, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, trọng điểm. Ngay từ đầu nhiệm kì, đầu năm, cần chỉ đạo công khai hóa biểu trang bị và chế độ cấp phát, sử dụng trang bị, kinh phí cho từng đơn vị, địa phương để cơ sở biết, chủ động khai thác, sử dụng, đề xuất điều chỉnh. Nếu những gì Bộ cấp cho chuyên ngành thì PH 12 cần tham khảo ý kiến các phòng chức năng trước khi phát để tránh chồng chéo hay thiếu, thừa ảo hoặc chưa có người sử dụng.

4 - Trong lãnh đạo, chỉ huy cần cải tiến công tác báo, nhận và xử lý tin sao cho kịp thời, có tính nghiệp vụ cao, tránh tin báo từ dưới lên chậm, không đủ lượng thông tin để xử lý hoặc nhiều phòng ban cùng yêu cầu báo cáo một vấn đề hay nhóm vấn đề tốn phí thời gian và giấy mực nhưng lại ít hiệu quả phục vụ công tác chung. Phấn đấu đến 2007 phải tin học hóa công tác chỉ đạo và báo cáo trên lĩnh vực hành chính và nghiệp vụ thông thường. Chỉ đạo công tác CA cần thường xuyên, cụ thể và liên tục.

5 - Trong công tác phòng chống tội phạm bên cạnh việc ứng dụng rộng rãi và phát huy cao hơn biện pháp KHKT trong điều tra, khám phá, trấn áp tội phạm cần chú trọng cả công tác phòng ngừa. Trong đó ưu tiên phòng ngừa xã hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa bằng kĩ thuật. Biện pháp kĩ thuật phòng chống tội phạm tuy đã có Quyết định số 1060/2003/QĐ-BCA(C11), Kế hoạch số 11/KH-BCA của Bộ, Hướng dẫn số 1000/HD/C11 ngày 13/4/2004 của Tổng cục cảnh sát về trách nhiệm và quan hệ phối hợp tiến hành biện pháp kĩ thuật phòng, chống tội phạm nhưng việc ứng dụng mới dừng ở mức lắp đặt các Trung tâm cảnh giới tự động, việc ứng dụng khác còn hạn chế. Đề nghị các đơn vị ĐT, TS phải có kế hoạch phối hợp với KTHS áp dụng các biện pháp truyền tín hiệu bí mật, sử dụng chất đánh dấu...để bắt quả tang, chuyển hóa chứng cứ xử lí các vụ ma túy, cờ bạc, mại dâm, trộm (đây không phải biện pháp của PA23).

6 - Vấn đề nối mạng : còn ít hiệu quả nên lãng phí. Cần xem lại Trung tâm và phần mềm đang sử dụng. Bên cạnh việc hòa mạng cục bộ theo chiều ngang như hiện tại, cần đề nghị Bộ cho hòa mạng theo chiều dọc giữa Cục và các phòng cùng hệ trong toàn quốc để khai thác thông tin được hiệu quả, kịp thời hơn (ví dụ việc thu, lấy mẫu chữ kí, hình dấu...). Những đ/c lãnh đạo nào thực sự có nhu cầu, biết khai thác nên cho nối mạng. Ai chưa biết sử dụng cần cho đi học. Việc mở lớp nên chia ra từng mức trình độ để học, thảo luận, tìm hiểu cho hiệu quả. Năm 2004 TC VI có lên mở lớp hầm bà làng, rất khó học và thực tế một số chúng tôi không học thêm được gì và dù đã đóng tiền cũng chẳng thấy chứng chỉ đâu.

7 - Riêng lĩnh vực KTHS, chúng tôi đề nghị BCHĐU, BGĐ CA tỉnh tăng cường lãnh đạo, tạo điều kiện, các đơn vị chức năng phối hợp giúp đỡ để PC 21 làm tốt mấy nhóm việc sau:
1.Mở các lớp đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao các chuyên đề về công tác KTHS (chuyên môn KNHT, Giám định, Kĩ thuật phòng chống tội phạm, trưng cầu, sử dụng kết quả giám định và sử dụng phương tiện) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các ĐTV, KTV liên quan đến công tác KTHS ở CA tỉnh, CA huyện, thành phố.

2.Đề nghị BGĐ không đưa cán bộ cao tuổi, chưa đào tạo về giám định, khám nghiệm, không biết chụp ảnh, sử dụng MVT, có vấn đề ở đơn vị khác về đồng thời hạn chế chuyển cán bộ KTHS đã đào tạo cơ bản, chuyên sâu, trừ trường hợp phát triển hay đơn vị đến thực sự có nhu cầu.

3.Đầu tư phương tiện, kinh phí, cán bộ để tập trung khai thác một số phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác KNHT, giám định như: nhận dạng, lắp ghép bộ mặt người qua lời khai; giám định Tiền, ấn phẩm nghi giả; chứng cứ Digital và tội phạm máy Vi tính; giám định dấu vết đường vân, giám định truy nguyên nguồn gốc ma túy, phát hiện vũ khí Hoá học, vũ khí sinh học...vẽ Sơ đồ hiện trường.

4. Đồng thời có những biện pháp cụ thể, thiết thực quan tâm, động viên (cả vật chất và tinh thần) tới cán bộ KTHS, một lực lượng được đào tạo bài bản, dài ngày và mỗi công việc đòi hỏi hàm lượng chất xám rất lớn, độc hại cả sức khỏe lẫn tâm lí nhiều nhưng chưa được xem xét, ghi nhận, đánh gía theo đúng với đóng góp của họ.
Kính thưa Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể Đại hội !

Nhiệm kỳ 2005-2010 tới là những tháng năm mà thuận lợi, khó khăn, yêu cầu và thách thức với công tác ANTT, XDLL CAND đan xen lẫn nhau và đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp. Trong khi đó công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền lại đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn. Điều đó đòi hỏi tất cả CBCS và ĐV của toàn lực lượng phải phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động hơn thì mới đảm đương được. Tôi tin rằng, với không khí thực sự cởi mở, dân chủ như mấy buổi vừa qua, Đại hội chúng ta sẽ bầu ra BCHĐU nhiệm kì 2006-2010 hội đủ các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đó là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo, đề ra được nhiều chủ trương, biện pháp hay, lãnh đạo triển khai có hiệu quả và kiểm tra việc tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đó để Công an tỉnh Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trên đây là những góp ý, kiến nghị bổ xung tâm huyết của tôi về công tác KH, KT, CN trong công tác Công an những năm qua và giải pháp cho nhiệm kì tới.Có thể có đại biểu không nhất trí, rất mong được Đại hội và các đại biểu quan tâm, châm trước, có ý kiến cùng bàn luận và tháo gỡ, giúp đỡ. Mục đích của chúng tôi là hãy cố gắng và cố gắng hơn cả trong nhận thức và việc làm để công tác KTHS nói riêng và công tác CA nói chung ở Lào Cai được quan tâm, đẩy mạnh hơn cả về trang bị, huấn luyện, sử dụng và đánh giá.

Với niềm tin đó tôi xin kết thúc bản tham luận của mình. Kính chúc sức khỏe các đ/c đại biểu, chúc Đại hội thành công.
Xin chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân